HomePublicationsPh.D Thesis Business Administration

A Review of International Corporate Governance Developments (in Dutch)

A Review of International Corporate Governance Developments (in Dutch)

Maassen, G.F. and Bosch, F.A.J. van den (2002, 2007, 2011). A Review of International Developments, In: Handboek Corporate Governance, Kluwer Publishers. Stephan Peij, Editor (In Dutch).

ISBN-13: 9789013088458

De ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals de financiële crisis, waren aanleiding tot het volledig herzien van het Handboek Corporate Governance. In deze nieuwe versie wordt onder meer aandacht besteed aan de strategische aspecten, maar ook aan de operationele richting van corporate governance. Daarnaast wordt ingegaan op beheersmatige zaken als wet- en regelgeving, strategische en operationele risico's en financiering.

Het lijkt wel of de verschijning van nieuwe edities van Handboek Corporate Governance op de golven van crises beweegt. Aan het begin van deze eeuw verscheen het boek voor het eerst en waren er de boekhoud- en fraudeschandalen. In het midden van het eerste decennium vierde het aandeelhouderskapitalisme hoogtij. Inmiddels bevinden we ons in de volgende crisis: de financiële crisis. Aandeelhouders spelen niet meer de centrale rol van de vorige editie, er is meer aandacht voor stakeholdermanagement en stewardship.

Deze herziene versie beschrijft onder meer de huidige en toekomstige trends van de invloed van internationalisering in de bestuurskamers. Het gaat ook in op de diversiteit in de samenstelling van bestuur en raad van commissarissen, professionalisering van commissarissen, de discussie over topinkomens, governancecodes, board committees en invloed van aandeelhouders en andere belanghebbenden. Kortom, een must have voor iedereen die zich bezighoudt met corporate governance: van bestuurder tot commissaris, van jurist tot econoom, van hoogleraar tot student.

Inhoudsopgave:

Ten geleide 17
Dr. S.C. Peij

1 Inleiding: ontwikkelingen in boardroom en maatschappij 19
Dr. S.C. Peij
1.1 Basisopvattingen over corporate governance 19
1.2 Trends 20
1.3 Conclusie: zowel aandeelhouders als commissarissen professionaliseren en de wind waait uit het westen 27
1.4 Verdere indeling van dit boek 28

deel i strategische aspecten van corporate governance 31

2 Corporate governance in internationaal perspectief 33
Dr. G.F. Maassen
Prof.dr. F.A.J. van den Bosch

2.1 De huidige stand van zaken 34
2.2 De internationale context 44
2.3 Internationale modellen van raden van commissarissen 56
2.4 De keuze tussen corporate-governancezelfregulering en -wetgeving 63
2.5 Mondialisering van zelfregulering 66
2.6 Conclusie 72

3 (Gewijzigde) rollen van commissarissen en bestuurders 75
Prof.dr. J.A. van Manen
Drs. A.J.E. Jansman

3.1 Inleiding 75
3.2 De weging van belangen 77
3.3 Disciplineringsmechanismen 80
3.4 Besturen en toezien 82
3.5 De raad van bestuur 89
3.6 Effectiviteit van het functioneren van commissarissen 91

deel ii operationele aspecten van corporate governance 107

4 De nieuwe rol en positie van de aandeelhouder 109
Drs. R. Munsters
Drs. R. Abma

4.1 Inleiding 109
4.2 Corporate governance: het mitigeren van de nadelen van een beursvennootschap 110
4.3 Tanend vertrouwen in klassieke disciplineringsmechanismen 111
4.4 Achtergronden tanend vertrouwen in functioneren van de algemene vergadering 112
4.5 Overheidsmaatregelen 125
4.6 Ter relativering: uitgangssituatie is niet negatief 135
4.7 Afsluiting 136

5 Operationele processen van de raad van commissarissen:
samenstelling, inrichting en werking 143
Dr. S.C. Peij
5.1 De rol van de raad van commissarissen is veranderd 143
5.2 De rol van commissaris: van aanvaarden tot terugtreden 145
5.3 Operationele processen in de raad van commissarissen 150
5.4 Veelvoorkomende problemen in de raad van commissarissen 160
5.5 Conclusie: operationele processen vragen zorgvuldigheid 163

6 De rol en positie van de company secretary bij het realiseren van good governance 165
Drs. N.P.J. Weeda
6.1 De secretarisfunctie is van alle tijden 166
6.2 Positionering van de secretarisfunctie in het krachtenspel van corporate governance 167
6.3 Rol en taken van de secretaris 171
6.4 Bekende dilemma’s voor de secretaris 174
6.5 Toekomst: ontwikkeling naar CGO? 176

deel iii in control 181

7 Corporate governance vanuit juridisch perspectief 183
Mr. H. Reumkens

7.1 Inleiding 183
7.2 Juridische aandachtspunten in corporate governance 188
7.3 Verwerving en verkrijging van zeggenschap 190
7.4 Aandeelhoudersactivisme 195
7.5 Bescherming van het stakeholdermodel 202
7.6 Gepast beloningsbeleid 210
7.7 Transparantie en verantwoording 215
7.8 Internationale ontwikkelingen 217

8 Interne en externe beheersing en een belanghebbendenperspectief op corporate governance 221
Dr. T.J.B.M. Postma
Prof.dr. H. van Ees
Prof.dr. C.L.M. Hermes


8.1 Inleiding 221
8.2 Interne en externe beheersing ter zake corporate governance 223
8.3 Interne beheersing 228
8.4 Externe beheersing 240
8.5 Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code 243
8.6 Conclusie en discussie 248

9 Blik naar de toekomst: corporate governance na de crisis
Prof.dr. J. Koelewijn

9.1 Inleiding en thema’s 251
9.2 De verstoringen in het maatschappelijk/economisch systeem na 2000 251
9.3 Uitgangspunten 253
9.4 Het maatschappelijk klimaat na 1980: de opkomst van het neoliberalisme 255
9.5 Wat ging er fout? De eerste crisis 258
9.6 Wat ging er fout? De tweede crisis 261
9.7 Conclusie 265
9.8 De toekomst van governance 265
Literatuur 271
Over de auteurs 287
Trefwoordenregister 291

 

A Review of International Corporate Governance Developments (in Dutch) Cover first edition.

Cover second edition.


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

 
You may also be interested in these articles:

PDF Download

Interested in the PDF version of the study? Click here to download.

Maassen, G.F. (2002). An International Comparison of Corporate Governance Models. A Study on the Formal Independence and Convergence of One-Tier and Two-Tier Corporate Boards of Directors in the United States of America, the United Kingdom and the Netherlands.

Maassen, G.F. (2002). An International Comparison of Corporate Governance Models. A Study on the Formal Independence and Convergence of One-Tier and Two-Tier Corporate Boards of Directors in the United States of America, the United Kingdom and the Netherlands. Amsterdam: Spencer Stuart Executive Search.