Home

Het Gebruik van Toezichthoudende Commissies Binnen Raden van Commissarissen

Het Gebruik van Toezichthoudende Commissies

Maassen, G.F., Bosch, F.A.J. van den, Volberda, H.W. (2005).  Het Gebruik van Toezichthoudende Commissies Binnen Raden van Commissarissen in Beursgenoteerde Ondernemingen, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (in Dutch).

Dit artikel geeft een overzicht van toezichthoudende commissies (audit-, belonings- en selectie- en benoemingscommissies) in beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en stelt de centrale vraag in hoeverre ondernemingen onder druk van omgevingsfactoren commissies hebben ingesteld gedurende de laatste tien jaar.

Het artikel concludeert dat het gebruik van commissies in belangrijke mate is toegenomen sinds 1996 als gevolg van internationale corporate governance standaarden, de introductie van gedragscodes waaronder de Code Tabaksblat en de toenemende mate waarin ondernemingen afstand nemen van het klassieke Nederlandse bestuursmodel.

Aan de hand van literatuur kan hierbij de kanttekening worden geplaatst dat er niet een eenduidige relatie bestaat tussen de marktwaarde en financiële prestaties van ondernemingen en de instelling van toezichthoudende commissies.

 Download Gebruik Van Toezichthoudende Commissies Sterk Toegenomen - Stand Van Zaken In Honderd Nederlandse Beursgenoteerde Ondernemingen
File Title: Gebruik Van Toezichthoudende Commissies Sterk Toegenomen - Stand Van Zaken In Honderd Nederlandse Beursgenoteerde Ondernemingen (Details)
File Type: pdf
File Size: 104.3 KB


Related news items:
Newer news items:

 
You may also be interested in these articles: