You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 5.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 5.

Management Buy-Out. Een Paleisrevolutie.pdf Download

Description:

In de scriptie staat centraal de effectiviteitsverandering van organisaties die zijn verzelfstandigd door middel van management buy out.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van de organisaties na management buy out beter gaat presteren. Veel management buy out’s lijken ’success stories’ maar tot op heden is onvoldoende onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze prestatieverbetering.

Aangenomen wordt dat als het management deelneemt in het eigen vermogen van de organisatie, de organisatie efficiënter en effectiever gaat functioneren. Dit omdat de deelname in het eigen vermogen leidt tot een ander belang en handelen van het management. Of dit werkelijk zo is, blijft vooralsnog onbeantwoord. Naast de vraag of er sprake is van een effectiviteits-verandering enwelke oorzaken hieraan ten grondslag liggen, voeren we op de achtergrond een discussie omtrent het individuele handelen vanmanagers en de determinanten die dit handelen beïnvloeden.

-----------------------

Management buy out: Een paleisrevolutie?

Effectiviteitsverandering van organisaties na management buy out in agency-theoretisch perspectief.

Afstudeeronderzoek voor de studie Organisatie & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam.

Een Maassen & Van Montfort Productie, Amsterdam, augustus 1993. New York, augustus 1994.

Begeleiders: Dr. J. Visser, vakgroep Sociologie, sectie Arbeids- en Organisatiesociologie, Universiteit van Amsterdam.

Dr. A. Korver, vakgroep Personeelswetenschappen,Katholieke Universiteit Brabant.

Lay-out & Design: Ing. Reinout Wijnveen

Juridicium: 8,5

Submitted On:
07 Jan 2011
File Size:
1.0 MB
Downloads:
1419
File HomePage:
Click to visit site
Submitted On:
01 Aug 1994

Total Downloads

62,707

New Documents

USAID Project Monitoring and Evaluation (M&E) Quiz Description: Become familiar wi...

Quiz Description: Become familiar with USAID Branding and Marking requirements. This...

Quiz Description: Become familiar with USAID concepts and terminology. This quiz tests y...

Updated Powerpoint accompanying the article: Reform Strategies for Boards of Directors in Emer...